Oneliners


"Ik Ga niet zeggen dat het hard aan het regenen is, maar hier lopen verschillende paren dieren zij aan zij richting een grote houten boot"

"Populisme kan alleen maar ontstaan als de politiek geen antwoord meer heeft op de vragen en problemen van de kiezer"

"Elke poging om woorden te censureren of te verwijderen, zal gewoon leiden tot nog meer aandacht en een versnelde verspreiding, als onbedoeld neveneffect"

"Kijk om je heen ... naar het laatste groen, de karige open ruimte. En sta even stil bij wat we willen nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen"

"De scheiding van kerk en staat is essentieel. Subsidies zouden ook mogen verdwijnen. Geloof moet je zelf financieren, net zoals elke andere vereniging moet doen"

"Gelieve te stoppen met (extreem)rechts te demoniseren, dat werkt niet. Biedt een valabel antwoord, zo doe je aan politiek"

"Beoordeel iedereen als mens, ga niet indelen ook niet in cultureel divers: gelijke kansen ja, gelijke uitkomsten nee: dat is ook discriminatie"

"Qua windmolens lijkt de toekomst veel op het verleden: in 1850 stonden er in België 2.500 windmolens en ongeveer evenveel watermolens"

"Leve de luide stem van de straat"

"Windmolens de nieuwe behoeders van de open ruimte: niemand wil er naast wonen. Zet een windmolen en je voorkomt verkavelen"

"Een religieuze opvoeding kan je nog achter je laten, een besnijdenis/genitale verminkingen is helaas voor het leven"

"Durf problemen benoemen, ga ze niet verbloemen: want daar draait het echt om als we het hebben over politieke correctheid"

"Als religieuze pilaarbijters plots beseffen welke verleiding uitgaat van de westerse cultuur, weren ze zich als een duivel in een wijwatervat"

"Onze overheidsdiensten mogen geen reclamebureau zijn voor levensbeschouwingen: de staat moet neutraal zijn!"

"Als iedereen in het groen gaat wonen is er na een tijdje geen groen meer"

"De waarheid ligt een ietsje links van het midden"

"Even meegeven dat ik geen atheïst ben, net zo min als ik gelovig ben"

"Sinds de goedendag uit de mode is geraakt, heeft de taal als communicatiemiddel de voorkeur"

"Het is toch niet normaal, dat godsdienst via onze scholen er gesubsidieerd wordt ingeramd"

"Op sociale media krijgen dezelfde pestkoppen van vroeger op de speelplaats, een nieuw wapen in handen"

"Het maakt me - anno 2020 - erg ongerust dat de beschaving de barbarij maar niet kan inhalen"

"Politie, maar ook hulpdiensten zoals brandweer en ambulance worden bespuwd, gekopsjot, bekogeld, met een mes in de rug gestoken ... ook door de media. Vooral dat laatste!"

"Eigenlijk is het de logica zelve dat Vlaams-nationalisten inzetten op het opwekken van eigen hernieuwbare energie. Minder uitgeven aan buitenlandse fossiele brandstoffen = betere handelsbalans en meer energie-onafhankelijkheid"

"Virale video en jongeren = altijd weer dezelfde dynamiek. Rechts begint hysterisch te tieren en links zelfgenoegzaam te relativeren. Allebie even contraproductief voor het maatschappelijk debat, maar dat zien ze helaas zelf niet in"

"Zogezegd leven we in een neo-liberale wereld, maar dan wel met een overheidsbeslag van bijna 55%"

"Geen levend mens moet schuldgevoelens hebben over foute zaken in de geschiedenis, tegelijk moeten we ook niemand met schuldgevoelens hierover opzadelen"

"Niet het willen behouden van neutraliteit is discriminerend, wel het afschaffen ervan"


Geleende oneliners

Erdal Balci - "Geen veldslag is belangrijker dan de twijfel in het hoofd van de vrije vrouw"

Multatuli  - "Religie is vrijwillige cellulaire opsluiting van het verstand"

Maarten Boudry - "Laat ons zonder te polariseren, maar bewust oplettend onze verworven rechten-gelijkheid man/vrouw, scheiding kerk/staat en recht op vrije meningsuiting” ten allen koste bewaren"

Angela Merkel - "De poging om een multiculturele samenleving op te bouwen en naast elkaar te leven, is mislukt, volkomen mislukt''

Ricky Gervais - "Just because you're offended it doesn't mean you're right"

Johan Derksen - "Ik blijf erbij dat een pianoleraar zelf moet kunnen spelen om een ander iets te kunnen leren"

En vooral heel veel: - Johan CruijffDavid Celis